Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku

http://www.biblioteka.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://biblioteka.klodzko.pl
Zarządzenia Dyrektora ZARZĄDZENIE Nr 3/2018

Kategoria menu:Zarządzenia Dyrektora

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018

Treść informacji

 

z dnia  25 maja 2018 r.

 Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. M. Dąbrowskiej w Kłodzku 

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. nr 100 poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Fiedukiewicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Klaudia Lutosławska-Nowak
Autor ostatniej poprawki:   Klaudia Lutosławska-Nowak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Klaudia Lutosławska-Nowak
Data wytworzenia informacji:  28.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.05.2018 08:32
Data weryfikacji:   28.05.2018 08:36
Data ostatniej zmiany:   28.05.2018 08:36 Rejestr zmian